Over ons

BDI is een onafhankelijke buitenlandstichting waarin de Politieke Beweging DENK haar ondersteunende activiteiten aan gelijkgezinde politieke partijen en -organisaties buiten Nederland onderbrengt. De belangrijkste voorwaarde voor ondersteuning is dat de partij of organisatie in kwestie de universele rechten van de mens respecteert en niet in strijd is met de doelstelling van DENK.

Het doel van BDI is het ondersteunen van de democratische ontwikkeling en het gedachtegoed van diversiteit en inclusiviteit in de grensregio van de Europese Unie, maar ook elders in de wereld.

De volgende zaken zijn hierbij van belang:

  • Het bevorderen van internationale rechtvaardigheid;
  • Het bevorderen van samenwerking tussen maatschappelijke organisaties en politieke groeperingen onderling;
  • De opbouw en/of versterking van een meerpartijenstelsel en het ondersteunen van het maatschappelijk middenveld;
  • Het bevorderen van inclusieve samenlevingen en het stimuleren van discussies over thema’s als minderheden en mensenrechten, democratisering en rechtsstaat en milieu;
  • Het verrichten of doen verrichten van scholings- en vormingsactiviteiten ten behoeve van maatschappelijke organisaties en politieke groeperingen in andere landen.
  • Om bovenstaande doelen te realiseren organiseert BDI in samenwerking met de partners seminars, conferenties, trainingen, uitwisselingsprogramma’s en werkbezoeken. Projecten worden voor het merendeel in het buitenland georganiseerd en uitgevoerd.

Landen

Europa: Oostbloklanden (Hongarije, Bulgarije, Griekenland en Roemenië) Polen, Italië, Verenigd Koninkrijk, België, Duitsland, Frankrijk, Zweden, Oostenrijk en Denemarken.

nl_NLDutch